• Post author:
  • Post category:General

En aplicació de l’article 12 dels estatuts de l’entitat, es convoca a tots els socis dels Xulius CSR majors de 18 anys a l’assemblea general ordinària que tindrà lloc el pròxim dia 24 de febrer del 2013 a la sala llarga a 2/4 de 12 en primera convocatòria i a les 12 del migdia en segona convocatòria.

Ordre del dia:

-Aprovació comtes 2011

-Aprovació comtes 2012

-Renovació de la Junta

-Adaptació dels estatuts a la llei 4/2008

-Precs i preguntes.