• Post author:
  • Post category:Agenda

Els diferents grups de l’Esplai els Xulius duran a terme la cantada de caramelles per les cases i carrers del poble en un dels actes més arrelats en el nostre poble.
A partir de la una del migdia, a la plaça Marcer es congregaran tots els grups de caramelles del poble per la cantada als assistents. Una diada que omple la plaça de cantades i mones.