Pere Coll ha estat escollit nou president de l’entitat, al capdavant d’una candidatura formada també per Josep Juliachs, Antoni Manuel i Montse Juliachs

Els Xulius van celebrar ahir l’assemblea general ordinària que va posar punt i final amb balanç positiu a l’etapa de sanejament i rellançament iniciada ara fa un any.

La Junta Gestora sortint, presidida per Jordi Guillaumes, va presentar als socis un balanç de gestió netament positiu amb uns comptes totalment sanejats i  va informar als socis que a l’abril l’entitat va pagar puntualment l’última quota de la hipoteca oberta l’any 1998 per adquirir l’actual local situat al carrer Major, 13. També es va fer un balanç positiu del funcionament social de l’entitat, amb totes les seccions consolidades, fins i tot aquelles que un any enrere semblava que havien arribat a final de trajecte.

Així mateix, es va escollir la nova Junta que serà presidida per Pere Coll i tindrà com a vicepresident Josep Juliachs, com a secretari Antoni Manuel i com a tresorera Montse Juliachs. La Junta es completarà amb representants de les seccions i els grups d’activitat de l’entitat i tindrà un mandat d’un mínim de 2 anys i un màxim de 4. Pere Coll, que ja havia presidit l’entitat entre els anys 2002 i 2004, va explicar als socis la voluntat de tirar endavant un projecte de consolidació i de continuïtat.

La Junta Gestora sortint estava formada, a més del president Jordi Guillaumes, per Joan Bullich, Anna Vidal, Marta Hernández, Oriol Vidal, Núria Pérez, Xavier Milà, Àngels Alavedra, Pau Giralt, Anton Ferret i Josep Rius, que va dimitir mesos enrere en ser nomenat regidor de Cultura.

D’altra banda, els Xulius col·laboraran dissabte vinent a les 10 h en la intervenció de neteja i agençament de l’Església Vella que organitza la Parròquia.