• Post author:
  • Post category:General

Aquest diumenge a les 11.30 h en primera i a les 12 h en segona convocatòria, farem una assemblea extraordinària de socis en què tractarem els temes següents:

1. Benvinguda del president i obertura de l’assemblea

2. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

3. Projecte de gestió de la Junta actual

4. Aprovació de quota extraordinària per l’octubre 2013.

5. Presentació i aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost 2013.

6. Mandat per la reforma dels estatuts a l’assemblea del 2014.

7. Torn obert de paraules

La convocatòria oficial es va fer en el termini establert a la cartellera de l’entitat, tal com estableixen els estatuts.

Us hi esperem!!!!