* Aquest any hi hagut renovació de la Junta Directiva.

Ahir diumenge 3 de juny, la sala gran dels Xulius va acollir l’assemblea general de socis i sòcies de l’entitat. Aquesta va servir per fer balanç de l’activitat a la nostra seu com també presentar els pressupostos per al curs vigent.

El punt final el va tenir la presentació de la nova junta ja que tal i com marca els estatuts de l’entitat, enguany tocava la seva renovació. D’aquesta manera la Junta Directiva dels Xulius ha quedat aprovada per unanimitat i per tant formada per: Jordi Juliachs a la presidència, Esther Gallofré a la vicepresidència, Ester Forcada a la tresoreria, Marta Garcia a la secretaria, Anna Vidal com a vocal, i Pau Giralt i Marc Garcia com a vocals de l’esplai.

Alguns dels membres de la nova junta directiva dels Xulius per als propers anys.